TOI NGĀPUHI PROUDLY FEATURES THE TAI O HĪ TAI O HĀ EXHIBITION AT THE TOI NGĀPUHI ONLINE GALLERY
Nei rā te reo karanga a te kāhui taiohi o te Tai o Hī Tai o Hā wānanga kia huihui mai ki te whakamānutanga o te whakaaturanga nei, a Tai o Hī Tai o Hā.The kāhui taiohi invite you to Tai o Hī Tai o Hā - the inaugural exhibition: a presentation of our current journey’s within toi Māori.

Tai o Hī Tai o Hā is collective of ringatoi, whānau and hoa aropā taken up by successive waves of tupuna creativity. These waves gather, form and express diverse Māori ways of thinking, being and making through toi. Haramai tētahi āhua!.
Tai o Hī Tai o Hā is collective of ringatoi, whānau and hoa aropā taken up by successive waves of tupuna creativity. These waves gather, form and express diverse Māori ways of thinking, being and making through toi. Haramai tētahi āhua!
Click the ENTER THE EXHIBITION button to enter the exhibition now.

      ENTER THE EXHIBITION     

Hear news first.
.

      SIGN UP     

.